Atelje Kaje Lukač, Grizoldova 13, Ruše
+386 41 583 887
info@artofmyown.com

Cenik in prijavnica

Šola umetnosti - odkrij svoj izraz

Cenik

Otroci 120 min
40,00€ / mesec

Najstniki 150 min
50,00€ / mesec – tekom morebitnega zaprtja države poteka online

Odrasli

online s tekočo Facebook skupino 48,80 €

online zakup posmeznih tečajev na platformi ucenje.solaumetnosti.si – več o tem v povezavi

Individualne ure
30,50€ / uro (likovni material udeleženec priskrbi sam) – možne tudi online

* vštet je ves likovni material. Ostale delavnice zajemajo osnovni material, stroški zahtevnejšega materiala se obračunavajo posebej.

Prijavnica

Prijavnico je na voljo v spodnji povezavi. Izpolnite jo in prinesite s seboj. Prosimo vas, da se na delavnico predhodno najavite

  • po e-mailu: artofmyown@gmail.com
  • ali na telefon 041 583 887
  • ali kar v okvirčku za vprašanja “O šoli”.

Prijavnice so tudi na voljo na delavnicah.

SPLETNA PRIJAVNICA
PRIJAVNICA 2021-22 pdf.

Splošni pogoji in hišni red 2021-22

Splošni pogoji in hišni red

SPLOŠNI POGOJI ART OF MY OWN

1. INFORMACIJE

Informacije o pričetku in poteku delavnic, cenah ter informacije o mentorici, lahko dobite na spletni strani: www.solaumetnosti, po telefonu: 041 583 887, na e-mail naslovu: info@ artofmyown.com ali tudi osebno v času delavnic po urniku.

2. PRIJAVA IN PLAČILO ŠOLNINE

Ob vpisu udeleženci izpolnite (oz. to stori zakoniti zastopnik otroka – starš, skrbnik) pristopno izjavo- prijavnico s svojimi podatki, ki jih vnesemo v informacijski sistem v evidenco članov. S podatki ravnamo skrbno in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prijavnico lahko najdete na spletni strani ali osebno pri mentorici. Prijava velja za celotno tekoče šolsko leto oziroma do preklica. Prijava je potrjena s plačilom šolnine, ki ga izvedete na poslovni račun Društvo Glazerjeva domačija, so.p.  SI56 0451 5000 2580 611 (odprt 19.4.2016, NOVA KBM d.d., najkasneje do začetka novega meseca.

S pristopno izjavo soglašate, da ste seznanjeni s “Splošnimi pogoji poslovanja” Šole umetnosti. Splošni pogoji poslovanja so dostopni na spletni strani www.solaumetnosti.si -> Šola umetnosti, Prijavnica ali na sedežu šole.

Vplačilo šolnine velja za izbrano delavnico ali delavnic za tekoči mesec. Plačilo šolnine udeleženec dokazuje z originalnim potrdilom o plačilu. Ta določba »Splošnih pogojev poslovanja« je obvezna in se šteje da so z njo seznanjeni vsi udeleženci oz. njihovi zakoniti zastopniki.

V primeru zamude pri plačilu oziroma neplačila izbranega programa, si pridržujemo pravico, da do poravnanega plačila pri aktivnostih, ne morete sodelovati. Plačilo šolnine je zabeleženo v informacijski sistem Šola umetnosti Društvo Glazerjeva domačija, so.p.

Ob izpisu iz šole umetnosti tekom šolskega leta je to potrebno pisno obvestiti na email naslov: info@artofmyown.com, najkasneje do pričetka novega meseca.

3. TRAJANJE DELAVNICE, URNIK IN CENIK IN ŠOLNINA

Delavnice, njihovo trajanje in cenik storitev je napisan na spletni strani www.solaumetnosti.com -> Šola umetnosti, vse informacije o urnikih in cenah so objavljene tudi v prostorih šole.

Cene delavnic so navedene za mesec (od 1. do zadnjega v mesecu), pri čemer se lahko število delavnic glede na število dni v mesecu razlikuje. Pri tem tudi velja, da v času šolskih počitnic tekom šolskega leta, delavnic ni, razen v primeru izjem, individualnih ur in nadomeščanj. V času šolskih počitnic potekajo delavnice izven učnega sistema letnih delavnic.

Pri posebnih urah, kjer bo uporaba materiala večja in dražja (platna, oljne barve, kreativni material, model…) se strošek šolnine lahko poviša za strošek materiala. Možna je tudi izbira lastnega materiala, pri čemer se strošek ne obračuna. Izbiro je potrebno javiti v naprej, strošek materiala pa se lahko obračuna z gotovino na dan delavnice. V primeru nabave vašega materiala, pri čemer na delavnico ne pridete, je potrebno strošek materiala poravnati do konca tekočega meseca.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe urnika ali odpovedi delavnic (programa) v primeru premajhnega števila prijav ali spremembo lokacij izvajanja delavnic.

V primeru zaprtja države zaradi splošne karantene se delavnice izvajajo preko spleta.

4. ODPOVEDI IN VRAČILO ŠOLNINE

V primeru odpovedi posamezne delavnice s strani mentorice se delavnica nadomešča, termin pa javi čimprej. V primeru, da za delavnico ni možno najti nadomestnega termina, se le ta lahko nadomesti z brezplačnim obiskom druge delavnice ali se cena izpadle delavnice odšteje od mesečnega računa. Možne so izjeme ob osebnem dogovoru z mentorico.

Že vplačano šolnino se vrača v celoti v primeru odpovedi delavnic (programa) zaradi premajhnega števila prijav.

V primeru opravičenega manjkanja vsaj polovice meseca (manjkanje vsaj 2 termina zapored) se na podlagi zdravniškega potrdila in predhodnega obvestila (za kar se šteje vsaj 48 ur prej razen v primeru izrednih okoliščin) neizkoriščen del meseca obračuna kot dobropis v naslednjem mesecu po naslednjih sklopih:

Odsotnost delavnic NAJSTNIKI:

Odsotnost 2x zaporednega termina se obračuna 35% popust ob plačilu naslednjega meseca

Odsotnost 3x zaporednega termina se obračuna 45% popust ob plačilu naslednjega meseca

Odsotnost 4x oziroma cel mesec se obračuna 60% popust ob plačilu naslednjega meseca

Odsotnost delavnic OTROCI:

Upošteva se 50% popust pri plačilu delavnice, katere je otrok opravičeno manjkal zaradi izrednih okoliščin ob predložitvi dokazila. Vso ostalo manjkanje (bolezni in druge odsotnosti) se ne opraviči.

Odsotnost na izrednih delavnicah, pri katerih so predhodne prijave obvezujoče, se ne opraviči.

Odsotnost je potrebno napovedati na prvi dan odsotnosti, obvezno vsaj 24ur pred pričetkom vaj (razen izrednih okoliščin in izjem) pisno na info@artofmyown.com ali po telefonu 041 583 887, kasnejših zahtevkov za vračilo vplačane šolnine, na podlagi odsotnosti od delavnic ne obravnavamo.

V vseh ostalih primerih vplačane šolnine ne vračamo.

5. ODGOVORNOST IN NEZGODNO ZAVAROVANJE

Vse delavnice potekajo na lastno odgovornost posameznika. Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev.

6. OSEBNA LASTNINA

Priporočamo, da imate osebne stvari ob sebi.

V primeru uporabe kolesa, skiroja in podobno priporočamo, da jih priklenete s ključavnico ob ograjo pri vhodu.

Za pozabljene, izgubljene ali ukradene stvari ne odgovarjamo.

7. OBJAVA FOTOGRAFIJ

Če se ne strinjate z objavo vaših fotografij, zvočnega in video gradiva iz delavnic v naši organizaciji nas o tem pisno obvestite na info@artofmyown.com, v nasprotnem primeru smatramo, da soglašate z objavo fotografij, zvočnega in video gradiva delavnice za potrebe Šole umetnosti Društva Glazerjeva domačija, so.p. in njeno objavo v medijih.

8. GDPR

S politiko o varovanju podatkov (GDPR) se s včlanitvijo podpiše soglasje in do preklica dovoljuje Društvu Glazerjeva domačija, so.p. uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov za namene delovanja Šole umetnosti in obveščanja o aktualnih vsebinah (aktualne novice, dogodki, objave in ostale storitve društva). Podpis obrazca ni obvezujoč. Društvo Glazerjeva domačija, so.p. spoštuje vašo zasebnost in je zavezana, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate, ter zahtevate njihov popravek ali izbris oziroma prekličete to soglasje.

Zaradi sodelovanja z zunanjimi izvajalci (računovodstvo) si pridržujem pravico podatke posredovat tudi njim, vsi poslovni partnerji so zavezani h varovanju podatkov in jih ne smejo izdajat tretji osebi.

9. SPLOŠNA DOLOČILA

Vsi obiskovalci so dolžni spoštovati in se držati hišnega reda. Vsak obiskovalec se mora obnašati tako, da ne moti poteka dela in ne moti drugih obiskovalcev.

V primeru nastale materialne škode v prostoru to odpravi ali poravna storilec škode. Če storilca ni moč določiti, za nastalo škodo solidarno odgovarja in tudi poravna celotna skupina uporabnikov, ki je v času dogodka bila prisotna v prostoru.

Za tolmačenje “Splošnih pogojev poslovanja” smo vam na voljo na e-mail naslovu: info@artofmyown.com in telefonu: 041 583 887 ali osebno.