Ukrepi in pravila za varnost pred okužbo s SARS-CoV-2

Za varovanje zdravja vseh udeležencev pri dejavnosti moramo upoštevati ustaljene dobre higienske prakse za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2.  Vzdržujejo naj medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra oziroma 2 metra. Vsi otroci bodo imeli svoje mesto s priporočeno razdaljo na vse strani. Pripravljene bodo likovne potrebščine za vsakega posebej, ki bodo ustrezno razkužene. Učnih pripomočkov, gradiv…
Read more